Preview Mode Links will not work in preview mode

Network Talks


Mar 26, 2020

Salih Yanbastıoğlu ile Karantina günlerinde bütünleşik iletişim teknolojilerini  ve  etkilerini konuştuk.

 

Salih Yanbastıoğlu, Kıdemli Sistem Mühendisi
Samet Çulha, Network Manager(CCIE)