Preview Mode Links will not work in preview mode

Network Talks

Feb 14, 2021

Dumlu Timuralp ile ağ mühendisleri gözünden 'Service Mesh' konuştuk.

 Dumlu'nun önerdiği eğitim linkleri;

Techworld with Nana :
https://www.youtube.com/channel/UCdngmbVKX1Tgre699-XLlUA

Udemy Istio Egitimi:
https://www.udemy.com/course/istio-hands-on-for-kubernetes/

Udemy CKA...