Preview Mode Links will not work in preview mode

Network Talks

Apr 11, 2021

Can Cihan Hırçın ile uygulama problemlerinde ağ ve iletişim sorunlarının etkilerini, değişen altyapı teknolojileri ve çözüm tekniklerini örnek vaka analizleri ile konuştuk.

Yayında bahsedilen...