Preview Mode Links will not work in preview mode

Network Talks


Apr 26, 2019

IT Güvenlik uzmanı Özgür Güçer ile Buz Dağının Görünmeyen Kısmını, Deep Web ve Dark Net'i konuştuştuk

 

Özgür Güçer, IT Security Expert(MSc, OSCP)

Samet Çulha, Network Expert(CCIE)